Markströms Dyk & Sprängteknik

Stenspräckning

Markströms Dyk & Sprängteknik utför stenspräckning när förhållandena för vibrationer är mycket känsliga och vanlig bergsprängning inte bör ske. Vid stenspräckning uppkommer inga eller väldigt små vibrationer varför detta arbetssätt lämpar sig mycket bra för borttagning av mindre stenar, bergklackar och betong.

För borttagning av berg i källare passar denna metod väldigt bra och ett annat exempel kan vara mindre bergklackar vid garageinfarter, parkeringsplatser, terasser eller liknande.

 

stensprackning400 0026